Czech Republic and Slovakia CZ/SK VFR chart 2023 (18MAY2023)

Charts with 1:500.000 and 1:200.000 scale holding detailed aeronautical information covering complete territory of the Czech Republic and Slovakia with vertical limits of SFC – FL95 (Slovakia: SFC – FL195). Showing all AIP information and additionally all necessary information about other traffic (that can not be found at other resources) – from hang-gliders and paragliders activity, through microlight airplanes, skydiving up to special military operations.

Nicht vorrätig

Artikelnummer: L250024 Kategorien: , , ,

Including complete airspace with detailed labels and additional information about operating hours and frequencies (CTR, TMA, P, R, TRA, TSA, D, FIS, CTA, RMZ, TMZ, ATZ, paragliding zones, noise restriction zones). Complete aerodromes, military aerodromes, heliports, microlight airfields and farm strips – showed with many details including comm/nav frequencies, ILS details, ELEV, RWY length and directions with exact scheme of RWY’s position and pavement information. All Visual Reporting Points – also for military aerodromes and Enroute significant points (including border crossing points). Complete radionavigation facilities and significant obstacles including electric power lines and line obstacles, all with detailed labels.

Including perfect and current digital topography for visual reference and high precision elevation data. Containing detailed information from CZ+SK VFR Flight Guide Databaze letist. Periodically updated, published by pilots for pilots!

Chart documentation (popisky, symboly, informace o vzdušném prostoru, podrobný popis tabulek)

Czech:
Mapy v měřítku 1:500 000 a 1:200 000 obsahující podrobné letecké informace pokrývající celé území České republiky a Slovenska s vertikálními hranicemi SFC – FL95 (Slovensko: SFC – FL195). Obsahují všechny informace z AIP a navíc všechny potřebné informace o dalším provozu – závěsných a padákových kluzáků, větroňů, ultralehkých letadel, parašutismu a ostatních.
Je zobrazen kompletní vzdušný prostor s podrobnými popisky a dalšími informacemi o provozních hodinách a frekvencích (CTR, TMA, P, R, TRA, TSA, D, FIS, CTA, RMZ, TMZ, ATZ, zóny paraglidingu, zóny s omezením hluku). Všechna letiště, vojenská letiště, heliporty, ultralehká letiště a soukromé plochy – s mnoha detaily včetně komunikačních/navigačních frekvencí, detailů ILS, ELEV, délky RWY a směrů s přesným schématem polohy RWY a informací o povrchu. Všechny vstupní body letišť včetně vojenských letišť a významné traťové body. Všechna radionavigační zařízení a významné překážky včetně elektrického vedení, vše s podrobnými štítky.
Perfektní a aktuální digitální topografie pro vizuální referenci a přesná elevační data. Obsahuje podrobné informace z CZ+SK VFR leteckého průvodce Databáze letišť. Pravidelně aktualizováno, vydáváno piloty pro piloty!

Dokumentace k mapě (popisky, symboly, informace o vzdušném prostoru, podrobný popis tabulek)

Zusätzliche Informationen

Delivery Methode

Download from website to EFIS USB stick, Download within EasyVFR 4 app, Export from EasyVFR 4 app to EFIS USB stick

Compatibility

Advanced Flight Systems AFS-5000 series, EasyVFR 4, Dynon SkyView

Country and Region Coverage

Czech Republic (Czechia), Slovakia

Necessary Plan

EasyVFR Essential, EasyVFR Live, EasyVFR Pro, Frequent Flyer Membership

Mein Warenkorb
Dein Warenkorb ist leer.

Sieht so aus, als hättest du noch keine Wahl getroffen.